Nr.21 - Ejerlejlighedsforeningen Fredensborg Center

Sagsnr.: 13/41195

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg til Ejerlejlighedsforeningen Fredensborg Center.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 1 medlem som repræsentant for kommunen til Ejerlejlighedsforeningen Fredensborg Center.


I følge konstitueringsaftalen er det aftalt, at posten besættes administrativt således, at bibliotekschef Lise Kann udpeges som medlem.

Retsgrundlag

Vedtægtens § 4.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem, som er anført i sagsfremstillingen.