Nr.20 - Centerrådet for Sprogcenter Nordsjælland

Sagsnr.: 13/41172

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg til Centerrådet for Sprogcenter Nordsjælland.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 1 medlem og 1 stedfortræder til Centerrådet for Sprogcenter Nordsjælland.


I følge konstitueringsaftalen besættes posterne administrativt, således centerchef Kenneth Atli Andersen udpeges til medlem med centersouschef Jesper Bramsbye som stedfortræder.

Retsgrundlag

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem og den stedfortræder, som er anført i sagsfremstillingen.