Nr.18 - Beredskabskommissionen

Sagsnr.: 13/41161

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Byrådet skal vælge repræsentanter til den fælles beredskabskommission.

Sagsfremstilling og økonomi

Valg af 2 medlemmer af Byrådet til den fælles beredskabskommission med Helsingør Kommune.

 

Herudover er borgmesteren født medlem af kommissionen.

 

Beredskabskommissionen tiltrædes ligeledes af 2 byrådsmedlemmer og borgmesteren fra Helsingør Kommune samt politidirektøren i politikredsen.

 

I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:

 

Medlem:

A (Bo Hilsted)

V (Thomas Bak)

 

Retsgrundlag

Beredskabslovens § 10 og § 2 i aftale om et samordnet beredskab med Helsingør Kommune.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer, som er anført i sagsfremstillingen. Herudover tiltræder borgmester Thomas Lykke Pedersen kommissionen, som født medlem.