Nr.17 - 10. klasseskolen Øresunds bestyrelse

Sagsnr.: 13/43340

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 1 tilforordnet til 10. klasseskolen Øresunds bestyrelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg og Helsingør Kommuner har i fællesskab etableret 10. klasseskolen Øresund, der er beliggende i Helsingør.


Skolebestyrelsen kan anmode om, at byrådet udpeger et af sine medlemmer til at deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret, men med taleret.


I følge konstitueringsaftalen er posten fordelt således:


Medlem


Ø (Henriette Brandt Pedersen) Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 42, stk. 3.

Kompetence

Byrådet

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte det medlem, som er anført i sagsfremstillingen.