Nr.13 - Udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed

Sagsnr.: 13/43934

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 5 byrådsmedlemmer til Udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed. 


Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget for Infrastruktur og Trafiksikkerhed er et nydannet § 17, stk. 4 udvalg, som erstatter det nuværende Trafiksikkerhedsudvalg. Udvalget refererer til Plan- og Klimaudvalget, hvis formand er født medlem af udvalget.


Kommissoriet for udvalget – og dermed udvalgets øvrige medlemsmæssige sammensætning – vil blive forelagt til politisk beslutning i starten af 2014. 


Ifølge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

V (Thomas Bak – fm)

B (Lars Simonsen – født medlem) 

A (Carsten Nielsen – nf)

O (Flemming Rømer)

Ø (Henriette Brandt Pedersen)
Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.Kompetence

Byrådet. 


Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer, som er anført i sagsfremstillingen.