Nr.12 - Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats

Sagsnr.: 13/44376

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af byrådsmedlemmer til Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 5 byrådsmedlemmer til Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats.


Udvalget er et nydannet § 17, stk. 4 udvalg, som refererer til Social- og Seniorudvalget, hvis formand er født medlem af udvalget.


Kommissoriet for udvalget  - og dermed udvalgets øvrige medlemsmæssige sammensætning - vil blive forelagt til politisk beslutning i starten af 2014.


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Medlem

  • A (Hans Nissen - født medlem)
  • D (Hossein Armandi - nf)
  • F (Hanne Berg)
  • V (Knud Løkke Rasmussen - fm)
  • Ø (Henriette Pedersen)

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 4.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de medlemmer, som er anført i sagsfremstillingen.