Nr.10 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 13/43551

 
Hossein Armandi (D)

Beslutningstema

Valg af 9 medlemmer til Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal vælges 9 medlemmer til Børne- og Skoleudvalget.


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


  • A (Ergin Øzer, Charlotte Sander og Bo Hilsted) 
  • V (Tinne Borch Jacobsen og Charlotte Bie) 
  • B (Lars Simonsen) 
  • D (Hossein Armandi) 
  • F (Hanne Berg) 
  • Ø (Henriette Brandt Pedersen)

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 17, stk. 1.

Kompetence

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 10-12-2013

Byrådet valgte de 9 medlemmer til Børne- og Skoleudvalget, som er anført i sagsfremstillingen.