Nr.57 - Sager behandlet på lukket møde

BeslutningstemaSagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 58 "Hegels Minde - 3. udbud"

Sag nr. 59 "Rengøring- og vinduespolering - endelig opgørelse af økonomi"

Beslutning i Byrådet den 29-04-2013

Sag nr. 58 "Hegels Minde - 3. udbud"

Byrådet fastholder Økonomiudvalgets indstilling om, at Hegelsminde sælges til Lejerbo med baggrund i de foreliggende modeller a,b og c. Forinden valg af den endelige model afholdes borgermøde med henblik på at få borgernes tilkendegivelse af, hvilken af modellerne, der foretrækkes.


Lejerbo inviteres til borgermødet med henblik på gennemgang af de 3 modeller. Sagen forelægges til beslutning om valg af model på byrådsmødet i juni.


Der tages kontakt til Realdania og Lejerbo for at undersøge, om der er mulighed for at samtænke salget af Hegelsminde i byudviklingsprojektet.

Liste C stemte imod, da man ikke ønsker at sælge ejendommen til et almennyttigt boligselskab.


Sag nr. 59 "Rengøring- og vinduespolering - endelig opgørelse af økonomi"

Administrationens indstilling vedtaget.