Nr.54 - Fornyet ansøgning om midler til forlaget Esrum Sø til bogudgivelse

Sagsnr.: 13/1379

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til fornyet ansøgning om tilskud til bogudgivelse fra forlaget Esrum Sø. Der er søgt om yderligere tilskud på 20.000 kr. 

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalgsformand Ulla Hardy-Hansen (C) har  bedt om at få sagen sat på til fornyet drøftelse.


På sidste møde i Kultur– og Turismeudvalget besluttede udvalget at bevilge et tilskud på 5.000 kr. til udgivelse af bogen ”Fredensborg – kunst og kunstnerliv” af Ole Nørlyng (sag nr. 39). Bogen forventes at blive udgivet på Dronning Magrethes d. II´s 75 års fødselsdag d. 16. april 2015.


Størrelsen på tilskuddet blev bevilget på baggrund af retningslinjerne for kulturpuljen, der siger, at der kan ydes mindre tilskud til bogudgivelser o. lign. med lokalhistorisk indhold.


Rammen på de 5.000 kr. er den ramme, der tidligere er givet til tilsvarende ansøgninger.


En af initiativtagerne bag bogudgivelsen har efterfølgende henvendt sig til udvalgsformanden og oplyst, at 5.000 kr. er alt for lidt til bogudgivelser af denne karakter.


Initiativtagerne søger om tilskud fra diverse fonde på i alt 190.000 kr. og anmoder i den sammenhæng udvalget om at genoverveje beslutningen om et tilskud på kun 5.000 kr.


Initiativtagerne efterlyser et tilskud i størrelsesordenen 25.000. kr. i alt. således at der yderligere bevilges 20.000 kr.


Administrationens bemærkninger:

Administrationen bemærker, at forøget tilskud udover 5.000 kr. kan danne præcedens i forhold til andre bogudgivelser med lokalhistorisk indhold.


Administrationen bemærker, at ansøger søger at finansiere bogudgivelse gennem tilskud fra fonde og indtægter fra salg af bogen. Det er administrationens vurdering, at et øget tilskud kan øge muligheden for succesfuld fundraising.


Set i lyset af at bogen skal udgives i forbindelse med festligholdelsen af regentens 75 års fødselsdag d. 16. april 2015 kan eventuel bevilling af yderligere midler fordeles over budget 2013 og 2014 således, at der fx yderligere i 2013 bevilges 10.000 kr. og 10.000 kr. i budget 2014. 

Alternativt kan det overvejes, om udvalget tilbyder at købe et antal bøger svarende til max. 20.000 kr.


Bevilling

Der kan anvises finansiering fra Kulturpuljen.

Kompetence

Kultur - og Turismeudvalget

Indstilling

  1. At der bevilges yderligere 20.000 kr. i 2013.

Beslutning i Kultur- og Turismeudvalg den 10-04-2013

For at vedtage administrationens indstilling om at yde et yderligere tilskud på 20.000 kr. i 2013 stemte 2 medlemmer for: Ulla Hardy-Hansen (C) og Thomas v. Jessen (C).


Udvalgets øvrige 5 medlemmer: Bo Hilsted (A), Ebba Anker Nielsen (F), Tinne Borch Jacobsen (V), Preben Goth (V) og Carsten Wulff (V) stemte imod, idet de mener, at et tilskud på 5.000 kr. er passende.


Ulla Hardy-Hansen (C) begærede sagen i Byrådet.


Beslutning i Byrådet den 29-04-2013

Der blev stillet forslag om, at sagen sendes til fornyet behandling i Kultur- og Turismeudvalget:

Forslaget blev sendt til afstemning.

For stemte: 18
Liste A, liste F, Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V), Thomas Elgaard (V), Thomas Bak (V), Hossein Armandi (Borgernes Stemme).

Imod stemte: 9
Liste B, C, L, O, Pernille Solvig Graux (V) og Preben Goth (V)

Undlod at stemme: Ingen


Sagen sendes dermed til fornyet behandling i Kultur- og Turismeudvalget.