Nr.51 - Ændringer i Handicaprådet

Sagsnr.: 12/51415

 

Beslutningstema

Godkendelse af nyt medlem og ny suppleant til Handicaprådet.


Sagsfremstilling og økonomi

Anne Madelung, der er medlem af Handicaprådet, ønsker at udtræde af Handicaprådet af personlige årsager. Susanne Sabatinski, som er Annes suppleant, er syg, og udtræder derfor også af Handicaprådet.


Forretningsudvalget i DH-Fredensborg har på deres årsmøde den 18. februar 2013 indstillet Dorthe Nielsen som nyt medlem af Handicaprådet og Lis Lone Sørensen som personlig suppleant for Dorthe Nielsen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 37a.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Meddelelse til Handicaprådet og Forretningsudvalget i DH-Fredensborg.

Indstilling

1.      At Dorthe Nielsen godkendes som nyt medlem af Handicaprådet i stedet for Anne Madelung.

2.      At Lis Lone Sørensen godkendes som suppleant i stedet for Susanne Sabatinski.


Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2013

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.