Nr.47 - Forslag fra SF: Lockout på folkeskoleområdet

Sagsnr.: 13/13086

 

Beslutningstema

SF stiller forslag om at følgende optages på Økonomiudvalgets dagsorden.


Sagsfremstilling og økonomi

Med baggrund i den aktuelle lockout på folkeskoleområdet stiller SF forslag om, at Fredensborg kommune opfordrer KL til at finde en forhandlingsløsning, som kan skabe grobund for det vigtige samarbejde om at udvikle folkeskolen fremover. En ultimativ fastholdelse af alle KL’s krav, evt. gennemført ved regeringsindgreb er ikke optimal for det efterfølgende, lokale samarbejde om folkeskolen.


På grund af sagens vigtighed og hastende karakter havde SF anmodet om et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget, som er byrådets personaleudvalg.Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. Til drøftelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at Fredensborg Kommune retter henvendelse til KL og Danmarks Lærerforening mhp. at finde en forhandlingsløsning, som kan skabe grobund for det vigtige samarbejde om at udvikle folkeskolen fremover.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2013

Sagen taget af dagsordenen.