Nr.45 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Byrådet den 29-04-2013

Sag nr. 47 taget af dagsordenen og sag nr. 49 udsat.


Charlotte Sander (A) erklærede sig inhabil i sag nr. 46. Suppleant Bjørn Hestrup (A) deltog i stedet under dette punkt.


Dagsordenen herefter godkendt.