Nr.43 - Sager behandlet på lukket møde

Beslutningstema

Sag nr. 44 "Orientering fra Politiet".

Beslutning i Byrådet den 02-04-2013

Orienteringen taget til efterretning.