Nr.93 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Byrådet den 03-09-2012

Dagsorden godkendt idet der er forfald fra Suzan Daoud og suppleant Mette Pitts deltager.

Hans Nissen har forfald og suppleant Dorthe Lisemose deltager.

Charlotte Sander har forfald og suppleant Bjørn Helstrup deltager.


Ved lukket møde har desuden Tinne Borch Jacobsen forfald og Niels Hannibalsen deltager.