Nr.123 - Forslag fra SF om at sætte politisk handling bag en øget indsats i Nivå-området

Sagsnr.: 12/45881

 

Beslutningstema

SF´s byrådsgruppes  har anmodet om, at følgende sag optages på Byrådets dagsorden:


Sagsfremstilling og økonomi

"De almene boligafdelinger Nivåhøj I-III i Nivå er i år kommet på Ministeriet for by, bolig og landdistrikters såkaldte ghettoliste, som er et resultat af en aftale mellem den tidligere regering og Dansk Folkeparti.

   

SF foreslår, at Fredensborg Byråd kontakter Boligministeren og partiernes boligpolitiske ordførere i Folketinget med henblik på at fremme følgende forslag:

  1. At der afsættes satspuljemidler til forebyggelse af kriminalitet i områderne – f.eks. til forsøg med mentorer eller støtte-kontaktpersoner til kriminalitetstruede unge, så de unge kan hjælpes i gang med uddannelse eller job. Tidlig indsats og forebyggelse er nøgleord.
  2. At der afsættes sats-puljemidler til forsøg i skoler til målrettet indsats overfor børn fra udsatte familier, dels forsøg med socialpædagogisk uddannede støttepersoner, der kan hjælpe i de udsatte familiers dagligdag. Tidlig indsats og forebyggelse er nøgleord.
  3. At der fremover anvendes en anden sprogbrug, da ghetto-betegnelsen er ydmygende og stigmatiserende for de mange borgere, der bor i området, ligesom betegnelsen gør det vanskeligt at udleje boliger.

Derudover foreslår SF: At de respektive fagudvalg drøfter de bagvedliggende årsager til, at de almennyttige boligforeninger er kommet på ghettolisten,

at administrationen undersøger mulighederne for øgede satspuljemidler, samt at der sker en styrket beskæftigelsesindsat i de udsatte almennyttige boligområder i Nivå med henblik på en øget effekt af indsatsen."


Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. Til drøftelse.

Beslutning i Byrådet den 29-10-2012

Administrationen forbereder en sag om udsatte boligområder, som sendes til behandling i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget.