Nr.140 - Borgerrettede takster 2013

Sagsnr.: 12/28893

 

Beslutningstema

Godkendelse af borgerrettede takster for 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

De borgerrettede takster for 2013 forelægges i deres endelige form til godkendelse. Der kan være mindre korrektioner i forhold til takstoversigten, som blev forelagt til budgetvedtagelsen.


På forældrebetalingen på daginstitutionerne er der sket en ændring af takstgrundlaget som følge af budgetvedtagelsen 2013. Samtlige områder har med budgetvedtagelsen 2013 bidraget til proriteringsbidraget. Dette medfører et takstfald på alle områder; dog ikke på vuggestue og børnehave, som ved budgetvedtagelsen har fået et kvalitetsløft på netto 3 mio. kr. på 0-5 års området. Og dermed en takststigning på vuggestue og børnehave.


Byggesagsgebyrerne afventer genberegning, som følge af Byrådsbeslutning om reduktion af indtægterne med 1 mio. kr.


Takstoversigt og bemærkninger, som yderligere uddyber taksterne, er vedlagt sagen.


Retsgrundlag

Styrelsesloven, Budget- og regnskabssystem for kommuner samt Dagtilbudsloven. 

Kompetence

Byrådet.


Kommunikation

Udvalgte takster offentliggøres på kommunens hjemmeside samt ved annoncering i Lokalavisen.Indstilling

1.     At taksterne for forældrebetaling 2013 for dagpleje og daginstitutioner samt mad vedtages.

2.     At taksterne de resterende borgerrettede takster 2013 vedtages.


Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2012

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hossein Armandi (Borgernes stemme). 

Beslutning i Byrådet den 26-11-2012

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.