Nr.138 - Omrokeringer i Økonomiudvalget og Miljø- og Teknikudvalget

Sagsnr.: 12/48718

 

Beslutningstema

Carsten Wulff, der er medlem af Økonomiudvalget, og Thomas Elgaard, der er medlem af Miljø- og Teknikudvalget, har fremsat ønske om at bytte udvalgsposter pr. 1.januar 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Carsten Wulff har i mail af 9. november 2012 oplyst, at som følge af valget af Thomas Elgaard som Venstres spidskandidat, er Thomas Elgaard pr. 4. november valgt som ny gruppeformand og dermed politisk ordfører for Venstres byrådsgruppe.


Det medfører følgende ændringer:


Carsten Wulff ønsker at udtræde af Økonomiudvalget med udgangen af 2012.

Venstres byrådsgruppe indstiller, at Thomas Elgaard indtræder i stedet.Thomas Elgaard ønsker at udtræde af Miljø- og Teknikudvalget med udgangen af 2012.

Venstres byrådsgruppe indstiller, at Carsten Wulff indtræder i stedet.


Det følger af styrelseslovens § 28, stk.1, at når et medlem i valgperiodens løb udtræder af et udvalg, kommission, bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslovs § 28, stk.1.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At det godkendes, at Carsten Wulff og Thomas Elgaard udtræder som medlem af henholdsvis Økonomiudvalget og Miljø- og Teknikudvalget med udgangen af 2012
  2. At det tages til efterretning, at Venstres byrådsgruppe har besluttet, at Thomas Elgaard herefter indtræder som medlem af Økonomiudvalget og Carsten Wulff indtræder som medlem af Miljø- og Teknikudvalget

Beslutning i Byrådet den 26-11-2012

Administrationens indstilling vedtaget.