Nr.63 - Maksimumsbeløb for de forældrearrangerede frokostordninger

Sagsnr.: 08/39763

 

Beslutningstema

Byrådet skal vedtage et maksimumbeløb for de forældrearrangerede frokostordninger, jf. dagtilbudslovens § 17, stk. 1 og 2.


Sagsfremstilling og økonomi

I Fredensborg kommune blev frokostordning etableret efter dagtilbudslovens § 16 a, stk. 1, hvor alle børn skal have et sundt frokostmåltid på alle hverdage.


Den enkelte forældrebestyrelse kan hvert andet år fravælge frokostordningen. Såfremt en forældrebestyrelse fravælger den kommunale frokostordning, kan de beslutte at oprette en forældrearrangeret frokostordning, hvor byrådet skal have fastsat et maksimumsbeløb for forældrenes betaling til den forældrearrangerede frokostordning.

Maksimumbeløbet skal fastsættes uanset, om der aktuelt er etableret en forældrearrangeret frokostordning i kommune, dvs. selvom der p.t. ikke er en forældrearrangeret frokost skal dette maksimumsbeløb  fastsættes.


Administrationen anbefaler, at der fastsættes et maksimumsbeløb for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger på 568 kr. pr. måned for 0-5 årige, således at beløbet svarer til betalingen for den kommunale frokostordning.


Maksimumsbeløbet for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger reguleres hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen, og fastsættes således at det svarer til forældrenes betaling i den kommunale frokostordning.


Retsgrundlag

Dagtilbudsloven § 17

Kompetence

Byrådet

Indstilling


1.      At der fastsættes et maksimumsbeløb for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger på 568 kr. pr. måned for 0-5 årige, i 2012,

2.      At maksimumsbeløbet for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger reguleres hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen, og fastsættes således at det svarer til forældrenes betaling i den kommunale frokostordning.


Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 08-05-2012

Administrationens indstilling vedtaget. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2012

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling. 


Fraværende: Per Frost Henriksen (A) og Carsten Wulff (V).

Beslutning i Byrådet den 29-05-2012

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.