Nr.60 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet den 29-05-2012

Dagsorden godkendt idet:

  • Pkt. 64. udgår for at behandles igen i Social- og Sundhedsudvalget på baggrund af informationer i det nye bilag.
  • Pkt. 66. udgår for at behandles igen i Miljø- og Teknikudvalget på baggrund af usikkerhed om det økonomiske grundlaget i sagen.