Nr.90 - Sager behandlet på lukket møde

Beslutningstema

Sag nr. 91: Bekendtgørelse af udbud af rengøring og vinduespoleringSag nr. 92: Salg af ubebygget grund - Tinghusvej 5A
Beslutning i Byrådet den 25-06-2012

Sag nr. 91: Bekendtgørelse af udbud af rengøring og vinduespolering

Godkender Økonomiudvalgets indstilling idet det økonomiske tildelingskriterium skal være "det økonomisk mest fordelagtige tilbud".Sag nr. 92: Salg af ubebygget grund - Tinghusvej 5A

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget og købstilbud accepteres.Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C) og Tinne Borch Jacobsen (V).