Nr.168 - Serviceprofil tandpleje 2013

Sagsnr.: 12/46609

 

Beslutningstema

Administrationens serviceprofil for tandplejen 2013 er til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Serviceprofilen er en generel information til borgerne om det serviceniveau, de kan forvente fra tandplejen i Fredensborg Kommune. Området er reguleret efter bestemmelser i sundhedsloven.


Formålet med serviceprofilen er at sikre sammenhæng mellem de politiske beslutninger om serviceniveau og de konkrete ydelser borgerne får.


Serviceprofilen revideres en gang årligt på baggrund af det vedtagne budget. 


Ny fælles tandreguleringsklinik i Snekkersten

Som noget nyt tilbyder Fredensborg Kommune fra januar 2013 tandregulering i samarbejde med Helsingør Kommune. Den fælles tandreguleringsklinik er placeret på Snekkersten Skole på Smakkevej i Snekkersten. Klinikfaciliteterne på tandreguleringsklinikken på Kokkedal Skole Vest lukker i den forbindelse.


Den nye klinik i Helsingør er udstyret med den nyeste teknologi, og samarbejdet giver muligheder for udvidede åbningstider og en styrkelse af det faglige miljø. Medarbejderne fra den tandreguleringsklinikken på Kokkedal Skole flytter med til Snekkersten, så børnene stadig møder kendte ansigter.


Tandplejens øvrige tilbud

Tandplejens øvrige tilbud forbliver uændrede i 2013 i forhold til 2012.


I tandplejens vedlagte serviceprofil er det muligt at læse om tandplejens samlede tilbud.


Bevilling

Serviceprofilen holder sig inden for den samlede ramme for tandplejen.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Serviceprofilen lægges på www.fredensborg.dk


Indstilling

1) At serviceprofilen for tandplejen 2013 godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 03-12-2012

Anbefaler administrationens indstilling.


Beslutning i Økonomiudvalget den 10-12-2012

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling, idet ordningen med den nye fælles tandreguleringsklinik skal evalueres efter et år.


Fraværende: Hans Nissen (A)

 

Beslutning i Byrådet den 17-12-2012

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.