Nr.155 - Omrokering i Handicaprådet

Sagsnr.: 12/51415

 

Beslutningstema

Lone Schrøder, medlem af Handicaprådet og Birthe Svensson, suppleant for Lone Schrøder har fremsat ønske om at bytte plads i Handicaprådet pr. 1.januar 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Det har hidtil været omvendt, sådan at Lone Schrøder var medlem og Birthe Svensson var hendes personlige stedfortræder. De to ønsker nu at bytte plads, så Birthe Svensson gøres til medlem af Handicaprådet, og Lone Schrøder bliver hendes stedfortræder. 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1.      At Birthe Svensson godkendes som nyt medlem af Handicaprådet og Lone Schrøder bliver suppleant.

Beslutning i Byrådet den 17-12-2012

Administrationens indstilling vedtaget.


Fraværende: Ergin Øzer (A)