Nr.154 - Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Sagsnr.: 12/52532

 

Beslutningstema

Valg af 5 byrådsmedlemmer som delegerede og 5 suppleanter for disse.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunalpolitisk Topmøde 201 finder sted den 21. og 22. marts 2013 i Aalborg Kongres og Kulturcenter.


I følge konstitueringsaftalen er posterne fordelt således:


Delegerede                                    

Suppleanter

(A)

(A)

(C)

(C)

(F)

(F)

(V)

(V)

(B, L, O) deler 5. plads på skift

(B, L, O) deler 5. plads på skift


På Byrådets konstituerende møde den 8. december 2009 blev følgende valgt, herunder til Kommunalpolitisk Topmøde 2010:


Delegerede                                    

Suppleanter

Thomas Lykke Pedersen (A)

Per Frost Henriksen (A) 2010-2011/Hans Nissen (A) 2012-2013

Thomas von Jessen (C)

Christian de Jonquieres (C)

Hanne Berg (F)

Ebba Anker Nielsen (F)

Carsten Wulff (V)

Thomas Bak (V)

Lars Simonsen (B), Claus Birkelyng (L), Flemming Rømer (O) deler 5. plads på skift

Lars Simonsen (B), Claus Birkelyng (L), Flemming Rømer (O) deler 5. plads på skift



Retsgrundlag

KLs love § 4

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At der udpeges delegerede og suppleanter til Kommunalpolitisk Topmøde i 2013.

Beslutning i Byrådet den 17-12-2012

Følgende delegerede og suppleanter blev valgt:


Delegerede                                    

Suppleanter

Thomas Lykke Pedersen (A)

Hans Nissen (A)

Christian de Jonquieres (C)

Thomas von Jessen (C)

Hanne Berg (F)

Ole Bergmann (F)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Thomas Elgaard (V)

Claus Birkelyng (L)

Kristian Hegaard (B)

 

Fraværende: Ergin Øzer (A)