Nr.153 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Byrådet den 17-12-2012

Dagsordenen godkendt, idet sag nr. 159 udgår, hvis sag nr. 158 godkendes.

 Suppleant Bjørn Helstrup (A) deltager i mødet.

Ergin Øzer (A) deltog fra sag nr. 157.