Nr.55 - Bedømmelseskomite til bygningspræmiering

Sagsnr.: 11/7731

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ændret sammensætning af bedømmelseskomite til præmiering af bygninger i Fredensborg Kommune.


Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet behandlede den 20. juni 2011 sag om etablering af en bygningspræmieringsordning med det formål, at sætte fokus på arkitektur og arkitektonisk kvalitet i kommunen.


Præmieringen skal sætte fokus på smukt byggeri og anlæg af høj kvalitet, på arkitektonisk nytænkning, på bæredygtighed og på, at øge interessen for renovering af gamle bygninger ved at fokusere på kvalitative eksempler til inspiration for bygherrer og borgere.


Vedtægter for bygningspræmieringsordningen blev vedtaget i byrådet den 20. juni 2011. Vedrørende bedømmelseskomiteens sammensætning besluttede et flertal i byrådet følgende:


Bedømmelseskomité sammensættes af:

·         Formanden for Plan- og Klimaudvalget (Lars Simonsen (B))

·         2 medlemmer af Byrådet

(Ergin Øzer (A) og Pernille Solvig Graux (V); jf. byrådsbeslutning af 8. december 2009)


Som rådgiver for bedømmelseskomiteen er:

·         1 medlem fra Danske Arkitekters Landsforbund (nu Akademisk Arkitektforening. red.)

·         1 medarbejder fra administrationen i Center for Plan og Miljø


Administrationen har i løbet af efteråret/vinteren arbejdet med at få præmieringsordningen ført ud i livet, og herunder rettet henvendelse til Arkitektforeningen om udpegning af rådgiver i overensstemmelse med byrådets vedtagelse.


Arkitektforeningen har dog svaret, at man desværre ikke ønsker at deltage i præmieringsordningen såfremt den af foreningen udpegede repræsentant alene skal fungere som rådgiver uden stemmeret.


Arkitektforeningen vil gerne henstille til at vedtægterne på dette punkt ændres, således at arkitekten i bedømmelseskomiteen også har stemmeret. Således vil kommunens ordning ligne alle andre kommuner, der har en bygningspræmieringsordning med et af vores medlemmer som faglig dommer. Arkitekten har mulighed for at afgive dissens, såfremt vedkommende er uenig med de øvrige dommere. Kommunens afgørende stemme er således intakt.


På baggrund af Arkitektforeningens henstilling anbefaler administrationen, at vedtægterne for bygningspræmieringsordningen ændres således at medlemmet fra Arkitektforeningen samt medarbejderen fra Plan og Miljø også har stemmeret. Herved sikres fortsat et ulige antal samtidig med at byrådets repræsentanter i komiteen udgør et flertal.


Retsgrundlag

Sammenlægningsudvalgets beslutning af 29.11.2006.


Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At vedtægter for bygningspræmiering ændres for så vidt angår sammensætningen af bedømmelseskomité, som sammensættes af:
    • Formanden for Plan- og Klimaudvalget (Lars Simonsen (B)
    • 2 medlemmer af Byrådet (Ergin Øzer (A) og Pernille Solvig Graux (V); jf. byrådsbeslutning af 8. december 2009)
    • 1 medlem fra Akademisk Arkitektforening
    • 1 medarbejder fra administrationen i Center for Plan og Miljø

2.     At Plan og Klimaudvalget bemyndiges til at træffe afgørelser om eventuelle senere ændringer af vedtægter for præmiering af bygninger.


Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 28-03-2012

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2012

Anbefaler Plan- og Klimaudvalgets indstilling. 

Beslutning i Byrådet den 30-04-2012

Plan- og Klimaudvalgets indstilling vedtaget.