Nr.51 - Indstilling af kandidat til Skatteankenævn Fredensborg

Sagsnr.: 12/18486

 

Beslutningstema

Byrådet skal inden 14. maj 2012 indstille en ny suppleant til Skatteankenævn Fredensborg, da den tidligere udnævnte kandidat Tove I. Larsen (A) er afgået ved døden.
Sagsfremstilling og økonomi

Efter bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 8, stk.3 har Fredensborg Byråd tidligere indstillet kandidater til Skatteankenævn Fredensborg for funktionsperioden 1.juli 2010 til 30.juni 2014. Byrådet indstillede således på det konstituerende møde den 8. december 2009 følgende kandidater i henhold til konstitueringsaftalen:


Medlemmer:                              Suppleanter:

Tove I. Larsen (A)                        Carsten Ducjan Carsten (F)

Carsten Wulff (V)                         Preben Goth (V)Den indstillede – og efterfølgende udnævnte - kandidat Tove I. Larsen (A) er afgået ved døden.


Ankecentret, Svendborg, oplyser i brev af 11. april 2012, der er modtaget i kommunen den 19. april 2012, at det er suppleanten, der indtræder som medlem af nævnet, når et medlem udtræder permanent, jf. skatteforvaltningslovens § 9,stk.3. Det betyder, at suppleant Carsten Ducjan er indtrådt som medlem i stedet for Tove I. Larsen.


Byrådet skal herefter indstille en ny suppleant, jf. skatteforvaltningslovens § 8, stk.3. Indstillingen skal sendes til Ankecentret snarest muligt og senest den 14. maj 2012.


Det følger af styrelseslovens § 28, stk.1, at når et medlem i valgperiodens løb udtræder af et udvalg, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Det er således op til byrådsgruppe A at indstille en ny suppleant til skatteankenævnet.


Ankecentret anmoder om, at der til brug for indstillingen benyttes et vedlagt skema. Der skal her bl.a. oplyses navn på den indstillede person, adresse, tlf.nr., om personen tidligere har været medlem af ankenævn (angiv periode), hvilket parti/liste, der har indstillet personen m.v.


På grund at den korte indstillingsfrist den 14. maj 2012 behandles denne sag alene i Byrådet.

Retsgrundlag

Skatteforvaltningsloven.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. at byrådsgruppe A indstiller en ny suppleant til skatteankenævnet

  2. at Byrådet tager denne indstilling til efterretning 

Beslutning i Byrådet den 30-04-2012

Rasmus Østrup Møller godkendes som suppleant til skatteankenævnet.