Nr.4 - Valg af nyt medlem og ny stedfortræder til Handicaprådet

Sagsnr.: 07/5065

 

Beslutningstema

Der skal vælges et nyt medlem og en ny suppleant til Handicaprådet efter fratræden af både et medlem og en stedfortræder.

Sagsfremstilling og økonomi

På sit møde den 22.02.2006 besluttede det daværende Sammenlægningsudvalg omkring Handicaprådets sammensætning at dette bl.a. skal bestå af 7 politiske repræsentanter, herunder 1 medlem fra hvert af udvalgene Miljø- og teknikudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

For hvert medlem skal der tillige udpeges en stedfortræder.

Sammenlægningsudvalget udpegede herefter på sit møde den 29.03.2006 – som de 4 yderligere politiske repræsentanter – følgende:

Finn Weidekamp med Charlotte Sander som stedfortræder,

Pia Bødtker med Hans Nissen som stedfortræder,

Birgitte Larsen med Lars Simonsen som stedfortræder, og

Anne Elmeskov, med Tinne Borch Jacobsen som stedfortræder.

Det foreligger nu oplyst, at Anne Elmeskov er udtrådt af Handicaprådet og at Tinne Borch Jacobsen har oplyst, at hun ikke længere ser sig i stand til at være stedfortræder.

Der skal derfor af byrådet vælges 1 ny politisk repræsentant og en stedfortræder til denne (behøver i denne situation ikke være medlemmer af byrådet, idet byrådet er repræsenteret i Handicaprådet).

Det bemærkes, at i henhold til beslutningen af 29.03.2006, blev det nu udtrådte medlem og stedfortræder udpeget af partiet Venstre, som derfor har udpegningsretten med henblik på byrådets efterfølgende vedtagelse.

Bevilling

Intet.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og bekendtgørelse nr. 1127 om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 50-54.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Orientering af Handicaprådet og det valgte medlem og stedfortræder i det omfang disse ikke er medlem af byrådet.

Administrationen indstiller

Venstre indstiller, at Karen Marcher vælges som medlem og at Helen Beck vælges som stedfortræder.

Bilag

-

Beslutning i Byrådet den 29-01-2007

Økonomiudvalget d. 22.1.07:

Indstillingen anbefales overfor byrådet.

 

Byrådet d. 29.1.07:

Vedtog Økonomiudvalgets indstilling.

 

Carsten Nielsen (S) deltog ikke i sagens behandling.