Nr.32 - Den selvejende almene ældreboligorganisation Else Marie - berigtigelse af den kommunale repræsentation i bestyrelsen.

Sagsnr.: 07/5286

 

Beslutningstema

Byrådet anmodes om at tage til efterretning, at der ikke skulle udpeges en kommunal repræsentant til bestyrelsen for den selvejende almene ældreboligorganisation Else Marie (i det følgende kaldet Else Marie-hjemmet), således, at den udpegning, der blev foretaget på det konstituerende møde ikke var gyldig.

Sagsfremstilling og økonomi

På byrådets konstituerende møde den 13. december 2006 blev der i sag nr. 15 udpeget 1 medlem til bestyrelsen for ældreboligorganisationen Else Marie.

 

Udpeget blev Grethe Troensegaard, som var indstillet af liste A.

 

I forbindelse med at Fonden Mariehjemme blev underrettet om denne udpegning har fonden meldt tilbage, at ældreboligorganisationen ikke kan optage repræsentanter for Fredensborg Kommune i bestyrelsen.

 

Dette skyldes, at Else Marie-hjemmet i 2001 har udarbejdet nye vedtægter, som blev godkendt af Fredensborg-Humlebæk Byråd helt tilbage til den 30. april 2001.

 

Det fremgår således af de nye vedtægter - § 3, stk. 3 og 4 – at bestyrelsen består af 5 medlemmer, idet 2 udpeges af Fonden Mariehjemmene og resten af afdelingsbestyrelsen. og at kommunalbestyrelsen kun skal udpege medlemmer til bestyrelsen, hvis bestyrelsen har truffet beslutning herom.

 

En sådan beslutning foreligger ikke.

 

Uagtet dette valgte Fredensborg-Humlebæk Byråd på dets konstituerende møde den 10. december 2001 et kommunalt medlem af bestyrelsen i Else Marie-hjemmet.

 

Der er således ikke ageret efter de nye vedtægter fra hverken Fredensborg-Humlebæk Kommunes side eller fra Fonden Marie-Hjemmene i forhold til den kommunale repræsentation før nu.

 

I forbindelse med den administrative forberedelse af det konstituerende møde den 13. december 2006 var forvaltningen ikke opmærksom på eksistensen af de nye vedtægter og dermed heller ikke betydningen af disse i forhold til den kommunale repræsentation i bestyrelsen.

 

Det er således gældende i forhold til Else Marie-hjemmet, at der p.t. ikke skal være en kommunal repræsentation i bestyrelsen.

 

Den udpegning der blev foretaget på det konstituerende møde den 13. december 2006 var således uden det fornødne retsgrundlag og dermed ikke gyldig.

 

 

Bevilling

-

Retsgrundlag

Boligorganisationens vedtægter § 3.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Underretning af Grethe Troensegaard og boligorganisationen.

Administrationen indstiller

Byrådet anmodes om at tage til efterretning, at der p.t. ikke kan ske udpegning af kommunale repræsentanter til bestyrelsen i Else Mariehjemmet og at den foretagne udpegning dermed er ugyldig og annulleres.

Bilag

-

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2007

Det anbefales, at den administrative indstilling følges.

Beslutning i Byrådet den 29-01-2007

Økonomiudvalget d. 22.1.07:

Det anbefales, at den administrative indstilling følges.

 

Byrådet d. 29.1.07:

Vedtog Økonomiudvalgets indstilling.