Nr.22 - Fastsættelse af administrative gebyrer for taxivognmænd for 2007.

Sagsnr.: 07/4841

 

Beslutningstema

Der skal fastsættes administrative gebyrer for taxivognmænd.

Sagsfremstilling og økonomi

I bekendtgørelse om taxikørsel m.v. § 36 er det bestemt, at kommunalbestyrelsen for behandling af ansøgninger, udstedelse af tilladelser, godkendelse eller førekort m.v. samt for udlevering af kontroldokumenter m.v. kan kræve betaling.

 

Hørsholm og Karlebo kommuner har som følge af det eksisterende taxisamarbejde haft fælles takst for gebyrer, mens Fredensborg-Humlebæk kommune har haft andre takster.

 

Taksterne fremgår af nedenstående skema:

 

Alle beløb i kr

Fredensborg-Humlebæk

2006

Hørsholm og Karlebo

2006

Fredensborg og Hørsholm

2007

Ansøgning

bevilling

564

500

575

Taxibevilling

1.235

1.120

1.260

Toldattest underskr.

126

115

129

Trafikbøger

59

65

60

Taxiførerkort

88

80

90

 

Beløbene for 2007 svarer til pristalsmæssig justering af Fredensborg-Humlebæks takster.

 

Det praktiske samarbejde mellem Hørsholm og Karlebo kommune har hidtil foregået i et taxiudvalg, som på det seneste møde den 12. december 2006 anbefalede de ovenfor nævnte 2007-takster.


Bevilling

-

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 220 af 31.03.2000.

Kompetence

Miljø- og teknikudvalget

Kommunikation

-

Administrationen indstiller

-      at de under sagsfremstilling nævnte 2007-takster godkendes

Bilag

-

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 17-01-2007

Godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2007

Miljø- og Teknikudvalget d. 17.1.07:

Godkendt.

Økonomiudvalget d. 22.1.2007:

Udvalget anbefaler indstillingen overfor byrådet.

Beslutning i Byrådet den 29-01-2007

Miljø- og Teknikudvalget d. 17.1.07:

Godkendt.

 

Økonomiudvalget d. 22.1.2007:

Udvalget anbefaler indstillingen overfor byrådet.

 

Byrådet d. 29.1.07:

Vedtog Økonomiudvalgets indstilling.