Nr.16 - Markering af den nye kommune over for medarbejderne.

Sagsnr.: 07/5165

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget godkender rammerne for et markeringsarrangement i forbindelse med overgangen til ny kommune for medarbejderne.

Sagsfremstilling og økonomi

På mødet Økonomi- og Personaleudvalgets møde den 20. december 2006 blev det besluttet, at der kan afholdes et arrangement som markering af overgangen til den nye kommune for alle kommunens medarbejdere efter 1. april inden for en ramme på 500.000 kr. Endvidere foreslog udvalget en Fredtoftekoncert og at arrangementet eventuelt kan opdeles i forhold til ansættelsesområder.

En arbejdsgruppe bestående af ledere og medarbejdere foreslår, at overgangen til ny kommune markeres med en fest på Fredtoften for kommunens samtlige 4000 medarbejdere samt byrådet den 1. juni 2007 fra 16.00 – 22.00. Her vil bl.a. være en taler udefra, som på en humoristisk måde taler om kommunens nye identitet og vision, og et band, der rammer bredt.

Til arrangementet serveres kaffe og kage, samt mad fra forskellige boder samt øl og vand.

Medarbejderne inviteres snarest muligt.

 

Arbejdsgruppen går nu i gang med detailplanlægningen af arrangementet.


Bevilling

Arrangementet holdes inden for en ramme på ½ mio. kr., der gives som en tillægsbevilling finansieret indenfor kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Kompetence

Økonomiudvalget indstiller til Byrådets beslutning.

Kommunikation

Intet at bemærke.

Administrationen indstiller

at det indstilles til Byrådet at godkende rammerne for markeringsarrangementets som foreslået af arbejdsgruppen, herunder datoen den 1. juni 2007.

Bilag

Ingen

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2007

Udvalget anbefaler den administrative indstilling over for Byrådet, idet det bemærkes, at praktiske forhold kan betyde en ændring af datoen i forhold til sagsfremstillingen. Udgiften afholdes af de midler, der er afsat til kommunesammenlægningen. Såfremt der herved kan konstateres et merforbrug, medtages dette ved den førstkommende budgetopfølgning.

Beslutning i Byrådet den 29-01-2007

Økonomiudvalget d. 22.1.07:

Udvalget anbefaler den administrative indstilling over for Byrådet, idet det bemærkes, at praktiske forhold kan betyde en ændring af datoen i forhold til sagsfremstillingen.  Udgiften afholdes af de midler, der er afsat til kommunesammenlægningen. Såfremt der herved kan konstateres et merforbrug, medtages dette ved den førstkommende budgetopfølgning.

 

Byrådet d. 29.1.07:

Vedtog Økonomiudvalgets indstilling.

 

Carsten Nielsen (S) deltog ikke i sagens behandling.