Nr.13 - Revisionsberetning vedr. løbende revision 2006

Sagsnr.: 07/5112

 

Beslutningstema

Revisionens beretninger vedr. løbende revision for Fredensborg-Humlebæk kommune (Beretning nr. 6) og Karlebo kommune (Beretning nr. 121).

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunernes Revision har fremsendt delberetning vedr. løbende revision 2006:

Fredensborg Humlebæk Kommune (beretning nr. 6) perioden august til november 2006

Karlebo kommune (beretning nr. 121) perioden august til december 2006

En udførte revision har givet anledning til enkelte bemærkninger om manglende afstemninger og forretningsgange.

Manglende afstemninger forventes at foreligge i forbindelse med årsafslutningen for 2006. Manglende forretningsgange

er beskrevet i Fredensborg kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Kommunernes Kasse- og regnskabsregulativ.

Kompetence

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Kommunikation

-

Administrationen indstiller

At udvalget anbefaler forslag til besvarelse af revisionsberetning nr. 6 og nr. 121 til godkendelse i Byrådet.

Bilag

Vedlægges dagsorden:

Bilag 1: Beretning nr. 6 Fredensborg-Humlebæk kommune


Bilag 2: Beretning nr. 121 Karlebo Kommune


Forslag til besvarelse:

Bilag 4: Besvarelse beretning nr. 6 Fredensborg-Humlebæk

kommune

Bilag 5: Besvarelse beretning nr. 121 Karlebo kommune

Beslutning i Byrådet den 29-01-2007

Økonomiudvalget d. 22.1.07:

Udvalget anbefaler over for Byrådet, at besvarelserne godkendes, idet det henstilles til administrationen at fastholde fokus på de væsentlige problemstillinger, der rejses.

 

Den manglende behandling af rapport nummer fire kommer senere.

 

Byrådet d. 29.1.07:

Vedtog Økonomiudvalgets indstilling.

 

Carsten Nielsen (S) deltog ikke i sagens behandling.