Nr.10 - Ansøgning om forhøjelse af indskud i Egedalsvænge.

Sagsnr.: 07/5101

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Egedalsvænge skal have tilladelse til at forhøje boligernes indskud ved genudlejning til 3 måneders leje.

Sagsfremstilling og økonomi

Fællesadministrationen 3B ansøger i brev af 2.november 2006 om tilladelse til at forhøje boligernes indskud ved genudlejning til 3 måneders leje i Egedalsvænge.

 

Ansøgningen er godkendt af FBs bestyrelse på sit møde den 18.september 2006.

 

Årsagen til ansøgningen er, at det nuværende lave indskud i stadigt større omfang vil medføre tab ved fraflytninger.

 

I perioden fra 2000 til 2004 har tabet været følgende:

 

2000:   365.000 kr.

2001:   189.000 kr.

2002:   232.000 kr.

2003:   462.000 kr.

2004:   279.000 kr.

 

I alt: 1.527.000 kr.

 

Der har været tidligere sager i Karlebo Kommune, hvor der er givet tilladelse til forhøjelser svarende til 3 mdr.s husleje  (der ses ikke at have været tilsvarende ansøgninger i det tidligere Fredensborg-Humlebæk Kommune):

 

VIBO afdeling 1 i Nivå fik i 2004 tilladelse til at forhøje boligindskuddet til:

et indskud på 15.000 kr. for 80 m2 (~ 187 kr./m2)

 

Ligeledes fik AB Hørsholm Karlebo i 2005 tilladelse til at forhøje boligindskuddet til:

Indskud på 11.300 kr. for 61 m2 lejlighed (~ 185 kr./m2)

Indskud på 16.000 kr. for en 89 m2 lejlighed (~ 180 kr./m2)

 

Endelig har Jellerød Parkvej, Kokkedal, den 23.oktober 2006 fået tilladelse til at forhøje boligindskuddet til:

Indskud på 11.868 kr. for 86 m2 (~ 138 kr./m2)

Indskud på 12.330 kr. for 90 m2. (~ 137 kr./m2)

 

I nærværende sag ansøges om forhøjelse til fx:

Indskud på 12.903 kr. for 92 m2 (~140 kr./m2)

Indskud på 14.655 kr. for 109,8 m2 (~133 kr./m2)

 

Nærværende sag er således i niveau med mange andre afdelinger i kommunen.


Bevilling

Det følger af lov om individuel boligstøtte, at kommunen er forpligtet til at yde boligindskudslån, forudsat at den samlede husstandsindkomst med et fradrag på 32.600 kr. pr. barn ikke overstiger 183.456 kr.

Retsgrundlag

Det følger af almenlejelovens § 48: ”Hvis boligindskud efter § 45 eller depositum efter § 46 må antages ikke at kunne dække rimelige udgifter ved det lejedes kontraktsmæssige istandsættelse ved fraflytning, kan udlejer med kommunalbestyrelsens godkendelse forhøje indskuddet eller depositummet. Ved genudlejning indbetaler den nye lejer således forhøjede indskud eller depositum til udlejer.”

Kompetence

Fredensborg Byråd.

Kommunikation

Intet at bemærke

Administrationen indstiller

At det anbefales byrådet at godkende forhøjelsen.

Bilag

-

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2007

Udvalget anbefaler den administrative indstilling overfor Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 29-01-2007

Økonomiudvalget d. 22.1.07:

Udvalget anbefaler den administrative indstilling overfor Byrådet.

 

Byrådet d. 29.1.07:

Vedtog Økonomiudvalgets indstilling.

 

Carsten Nielsen (S) deltog ikke i sagens behandling.