Nr.22 - Orientering til udvalget

Sagsnr.: 18/26844

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Intet at bemærke.