Nr.2 - Udpegning af deltagere til tværkommunal følgegruppe for Kokkedal Bymidte projektet

Sagsnr.: 17/2090

 
Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Det skal besluttes hvilke deltagere byrådet vil udpege til en tværkommunal følgegruppe for Format-projektet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Projektet i Kokkedal vil med det omfang af detailhandel Erhvervsstyrelsen har givet mulighed for med nyt landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet få strategisk betydning og der vil være interesser på tværs af kommunegrænsen mellem Fredensborg og Hørsholm kommuner.

 

Ved et tværkommunalt fællesmøde 6. november 2018 med deltagelse af kommunalpolitikere fra Hørsholm og Fredensborg Kommuner blev det aftalt, at nedsætte en tværkommunal politisk følgegruppe for Kokkedal Bymidte projektet.

 

Hørsholm Kommune har udpeget følgende deltagere:

  • Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Henrik Klitgaard
  • Formanden for Miljø og Planlægningsudvalget Jan H. Klit
  • Medlem Miljø og Planlægningsudvalget Anne Ehrenreich

 

Borgmesteren foreslår at Fredensborg Kommune udpeger følgende deltagere:

 

  • Borgmester Thomas Lykke Pedersen
  • Formanden for Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Lars Søndergaard
  • Formanden for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Lars Simonsen

 

Derudover deltager administrationen med direktør Thomas Barfoed og Planchef Jens Ulrik Romose.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

  1. At udpege deltagere som foreslået.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 21-01-2019

Anbefaler borgmesterens indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.