Nr.1 - Godkendelse af dagsordenen

Charlotte Bie (I), Charlotte Sander (A), Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-01-2019

Dagsordenen blev godkendt. Charlotte Bie (I) var fraværende, hvorfor Jakob Krogmann (I) blev godkendt som stedfortræder. Charlotte Sander (A) var fraværende, hvorfor Benn Gandløse Vestergaard (A) blev godkendt som stedfortræder. Hans Nissen (A) var fraværende, hvorfor Suzan Daoud (A) var indkaldt som stedfortræder

 

Benn Gandløse Vestergaard (A) var fraværende under punkt 1-8.

 

Sag 12 ” Nordsjællands årsregnskab 2017 og budget 2018” blev taget af dagsordenen, da der ønskes nye oplysninger i sagen.