Nr.28 - Hejrevangens Boligselskab afd. 1 - belåning, garanti mv.

Sagsnr.: 19/2826

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til låneansøgning med kommunal garanti samt lejeforhøjelse.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Med brev af 15. januar 2019 har Boligkontoret Danmark på vegne af Hejrevangens Boligselskab afd. 1 ansøgt kommunen om godkendelse af optagelse af realkreditlån til finansiering af udskiftning af hoveddøre, elinstallationer og maling af opgange. Der er således tale om ikke-støttede vedligeholdelsesarbejder.

 

Hejrevangens Boligselskab afd. 1 er beliggende på Oscar Brunsvej, Ida Thesdorpfsvej og Krummediget i Humlebæk. Afdelingen består af 119 almene familieboliger, 1 erhvervslejemål og 25 garager/carporte. Beboelsen er opført i 1946.

 

 

Udgifterne til istandsættelsen ser således ud:

 

Kr.

El-installationer

5.012.154

Malerarbejde

1.760.000

Murerarbejde

300.000

Tømrerarbejde

1.980.000

Byggepladsomkostninger

800.000

Vinterforanstaltninger

400.000

I alt ekskl. moms

10.252.154

moms

2.563.038

I alt inkl. moms

12.815.192

Øvrige udgifter inkl. moms

 

Udendørsstik i haver og terrasser

420.000

Forberedelse til opladning af el. biler

100.000

Indeksering i byggeperioden

250.000

Udvidet byggetid

250.000

I alt

1.020.000

Uforudsete udgifter

2.074.100

I alt

15.909.292

Omkostninger

2.795.908

Samlede udgifter i alt

18.705.200

 

Der finansieres således:

 

 

Kr.

30-årigt kreditforeningslån

16.955.200

Trækningsret

1.750.000

I alt

18.705.200

 

Ydelsen på ovennævnte kreditforeningslån forventes at udgøre 974.453 kr. pr år, hvilket vil svare til en lejestigning på 7,6 % eller gennemsnitlig 332 kr. pr. bolig pr. måned. Pr. 1. juli 2017 udgjorde lejen i afdelingen 755 kr. pr. kvadratmeter. Selv efter den forventede lejeforhøjelse vil lejeniveauet således være i den billigere ende.

 

Istandsættelsesarbejderne og finansieringen heraf, herunder lejestigningen er godkendt af afdelingsmødet samt af organisationsbestyrelsen.

 

Kreditforeningen har stillet krav om en garanti på realkreditlånet på 26 %, svarende til 4.407.000 kr.

 

Byrådets godkendelse af istandsættelsesarbejderne og finansieringen, herunder af garantistillelsen er en forudsætning for, at arbejderne kan gennemføres.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet garanti for lån til almene boligselskaber ikke påvirker kommunens låneramme.

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 119, stk. 1 og 79, stk. 4.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Der kan henvises til FN’s verdensmål om bæredygtige byer og lokalsamfund. I Byrådets arbejdsgrundlag henvises til ønsket om at sikre, at kommunens boligområder er velfungerende.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

  1. At Hejrevangens Boligselskab til finansiering af de ansøgte istandsættelsesarbejder optager realkreditlån på 16.947.000 kr.
  2. At kommunen påtager sig at stille garanti for op til 26 % af lånet, svarende til op til 4.407.000 kr.
  3. At den beregnede lejeforhøjelse på 7,6 % godkendes.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 18-02-2019

Anbefaler administrationens indstillinger

 

Beslutning i Byrådet (18-21) den 25-02-2019

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.