Nr.133 - Fastsættelse af mødekalender for Byråd og fagudvalgene i 2019 - ØK

Sagsnr.: 18/15852

 

Beslutningstema

Forslag til mødeplan for Byråd og fagudvalgene 2019. Økonomiudvalget skal alene tage stilling til forslag til egne mødedatoer.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Mødestart kl. 17:30.

 

Mandag den 21. januar 2019

Mandag den 18. februar 2019

Mandag den 18. marts 2019

Tirsdag den 23. april 2019

Mandag den 20. maj 2019

Tirsdag den 11. juni 2019

Mandag den 26. august 2019 + 1. behandling

Mandag den 23. september 2019 + 2. behandling

Mandag den 21. oktober 2019

Mandag den 18. november 2019

Mandag den 9. december 2019

 

Mødedatoerne er foreslået ud fra praksis om, at Økonomiudvalgsmøderne afholdes på den 3. mandag i måneden og med hensyntagen til helligdage og skoleferier.

 

Øvrige møder i komitér, råd, nævn mm., vil blive tilføjet kalenderen, når mødedatoerne er offentliggjort.

 

Udvalgskalenderen har været på alle fagudvalg som særskilt dagsordenpunkt. Eventuelle rettelser fra fagudvalgende vil blive indført i kalenderen inden byrådets møde. Nedenfor er beslutningerne fra hvert enkelt fagudvalg indsat:

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 13-08-2018:

Mødekalender godkendt.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 14-08-2018:

Mødekalender godkendt.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018:

Mødekalender godkendt.

 

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 16-08-2018:

Administrationens indstilling godkendt. Dog flyttes mødet den 14. maj 2019 til 21. maj 2019

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 20-08-2018:

Mødet onsdag den 8. maj flyttes til mandag den 6. maj

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 20-08-2018:

Forslag til mødekalender 2019 blev godkendt med bemærkning om, at der ved fremtidig

planlægning af møderne for 2020 tages udgangspunkt i afvikling af udvalgsmøderne på en fast

ugedag.

 

Beslutning i Kulturudvalget den 21-08-2018:

Udvalget ønsker sig en fast ugedag som mødedag og udvalgets starttidspunkt blev fastsat til kl. 17.00

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Nr. 8, Anstændige jobs og Økonomisk vækst.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Mødedatoerne vil blive offentliggjort på www.fredensborg.dk

 

Indstilling

  1. At forslag til mødedatoer godkendes.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Anbefaler administrationens indstilling

Beslutning i Byrådet (18-21) den 03-09-2018

Byrådets godkendte mødekalenderen med fagudvalgenes indstillinger. Den opdaterede og godkendte mødekalender vedlægges referatet.