Nr.156 - Rejsehold for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Sagsnr.: 18/28917

 
Charlotte Bie (I), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Venstre har den 1. oktober sendt en anmodning om, at få en sag til behandling på Byrådsmødet den 29. oktober, hvor det foreslås, at Fredensborg Kommune tilmelder sig Udlændinge & Integrationsministeriets rejsehold for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

 

Sagsfremstilling og økonomi

På Venstres vegne skal jeg hermed anmode om, at kommunen tilmelder sig Udlændinge & Integrationsministeriet rejsehold for Forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Se mere her:

http://uim.dk/nyheder/2017/2017-09/nyt-rejsehold-skal-styrke-kommunernes-handtering-af-aeresrelaterede-konflikter

 

Det er på basis af de informationer byrådet modtager omkring æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i kommunen, Venstres klare vurdering, at udfordringerne på dette område på ingen måde ligger under de tal, som ministeriets Medborgerskabsundersøgelse viser, nemlig, at hver femte unge af anden etnisk herkomst end dansk rammes af negativ social kontrol.

Der er således, efter Venstres vurdering, al mulig grund til, at tage imod alt den hjælp vi kan få, for at nedbringe antallet af succesfulde negativ social kontrol situationer, samt begrænse æresrelaterede konflikter.

 

Fakta

Antallet af henvendelser til RED-Safehouse, der er et sikkert botilbud til unge, der flygter fra æresrelaterede konflikter, er steget fra 64 henvendelser i 2006 til 363 i 2016.

 

Antallet af henvendelser til Etnisk Ung, der rådgiver unge, forældre og fagpersoner ift. æresrelaterede konflikter, er steget fra 101 henvendelser i 2005 til 1307 i 2016.

 

Hørsholm kommune er allerede tilmeldt ordningen.

 

Kompetence

Byrådet

 

Indstilling

Venstre indstiller:

  1. Fredensborg kommune tilslutter sig Udlændinge & Integrationsministeriet rejsehold for Forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.
  2. Administrationen anmodes om at sikre integration af projektet i kommunens daglige arbejde med udsatte unge af anden etnisk herkomst end dansk, samt sikre deltagelse i de af ministeriet nedsatte netværksmøder for Østdanmark.

 

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-10-2018

Byrådet følger indstillingen fra Venstre