Nr.155 - Godkendelse af dagsorden

Charlotte Bie (I), Carsten Wulff (V)

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-10-2018

Dagsordenen blev godkendt, herunder den udsendte tillægsdagsorden. Byrådet godkendte, at Thomas Bak (V) var indkaldt som stedfortræder Carsten Wulff (V).