Nr.143 - Godkendelse af dagsorden

Ergin Øzer (A), Bo Hilsted (A)

Beslutning i Byrådet (18-21) den 01-10-2018

Dagsordenen blev godkendt.