Nr.194 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsnr.: 18/2924

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

196. Godkendelse af dagsorden - LUKKET

197. Gymnastikkens Hus - Vægtning af tildelingskriterier i omvendt licitation - Lukket

198. Kontrakt på ældreområdet - Lukket

199. Orientering  Lukket

 

Beslutning i Byrådet (18-21) den 26-11-2018

196. Godkendelse af dagsorden LUKKET

Dagsordenen blev godkendt.

 

197. Gymnastikkens Hus - Vægtning af tildelingskriterier i omvendt licitation  Lukket

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

 

198. Kontrakt på ældreområdet  Lukket

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

 

199. Orientering  Lukket

Intet at bemærke.