Nr.184 - Foranalyse om flytning af Humlebæk Stadion

Sagsnr.: 18/27585

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om forundersøgelse om flytning af Humlebæk Stadion skal gennemføres.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der blev i budgetforlig 2017-2020 afsat 0,2 mio. kr. i 2018 til en forundersøgelse vedrørende eventuel flytning af Humlebæk Stadion.

 

Midlerne blev afsat, da der var et politisk ønske om at få undersøgt mulighederne for at flytte idrætsanlægget på Bannebjerggård til Humlebæk Syd.

 

Administrationen vurderer, at det ikke vil være muligt at få gennemført en

forundersøgelse af flytningen af Humlebæk Stadion indenfor den afsatte

økonomiske ramme på 0,2 mio. kr., da undersøgelsen derved skønnes at ville blive ufuldstændig.

 

Erfaringen viser, at forundersøgelser af denne karakter indeholder mange

elementer. Fredensborg Kommune har ikke haft rådgivere/udbydere til en

pris under 0,3 mio. kr. for lignende undersøgelser.

 

Dertil har Byrådet med budgetforlig 2019-2022 afsat 3,8 mio. kr. til i 2020 at renovere kunstgræsbanen i Humlebæk.

 

Det eksisterende lysanlæg på Humlebæk Stadion er slidt og utidssvarende og står overfor at skulle renoveres. Hvis anlægget skal flyttes vil det ikke være hensigtsmæssigt at renovere lysanlægget.

 

Administrationen vurderer således, at det ikke længere er aktuelt at gennemføre forundersøgelsen om flytning af Humlebæk Stadion. Administrationen anbefaler derfor, at forundersøgelsen ikke gennemføres og at midlerne tilbageføres til kassen

 

Bevilling

Såfremt administrationens indstilling godkendes, vil den bevillingsmæssige ændring medtages i budgetrevision 31/10-2018.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

  1. At forundersøgelse af flytning af Humlebæk Stadion ikke gennemføres og midlerne tilbageføres til kassen.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

Udvalget anbefaler, at forundersøgelsen ikke gennemføres.

 

Udvalget anbefaler endvidere overfor Byrådet, at midlerne på 0,2 mio. kr. overføres til delfinansiering af renovering af banebelysning på fodboldanlæggene i Fredensborg og Humlebæk som behandlet på sag 115 på denne dagsorden.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Anbefaler Fritids– og Idrætsudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 26-11-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget