Nr.177 - Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Blå Kors Humlegården

Sagsnr.: 18/27769

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

 

Byrådet skal godkende udpegning af to bestyrelsesmedlemmer.

 

Sagsfremstilling og økonomi

 

Byrådet godkendte i 2013 oprettelse af botilbud Humlegården drevet af Blå Kors.

 

Målgruppen er voksne over 30 år, der efter et langvarigt massivt misbrug har en nedsat funktionsevne og derfor har brug for at være i et rusfrit og stabiliserende miljø, hvor de kan modtage socialpædagogisk behandling, samt fysisk, psykisk og social omsorg i en periode.

 

Byrådet har besluttet, at kommunen skal have to pladser i bestyrelsen, således at der skal være en administrativ og politisk repræsentation i bestyrelsen. Den politiske repræsentation evalueres efter 2 år.

 

Der ydes ikke vederlag til bestyrelsesrepræsentanter for kommunen.

 

Administrationen anbefaler at specialkonsulent Niels Møller-Andersen udgør den administrative repræsentation. 

 

Byrådet forestår udpegning af den politiske repæsentation.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

 

Byrådet

Indstilling

 

  1. At specialkonsulent Niels Møller-Andersen, Center for Familie og Handicap, udpeges til den administrative repræsentation for kommunen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 26-11-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget