Nr.176 - Nyudpegning til valgbestyrelsen for folketingsvalg og folkeafstemninger

Sagsnr.: 18/29443

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Der skal ske nyudpegning til valgbestyrelsen i forbindelse med afholdelse af folketingsvalg og folkeafstemninger, idet et medlem og en stedfortræder opstiller som kandidater i storkredsen ved det kommende folketingsvalg og dermed ikke kan vælges til valgbestyrelsen.

Sagsfremstilling og økonomi

På Byrådets konstituerende møde den 12.12.2017 blev der udpeget medlemmer til valgbestyrelsen i forbindelse med afholdelse af folketingsvalg og folkeafstemninger. I samme forbindelse – og på samme sag – udpegedes tillige medlemmer til valgbestyrelsen for valg til Europa-Parlamentet. Der er tale om to forskellige og uafhængige bestyrelser, men de er p.t. identisk sammensat.

 

Det følger af § 27, stk. 1 i folketingsvalgloven, at ingen, der er opstillet som kandidat i storkredsen(Nordsjælland), kan vælges som medlem eller stedfortræder til valgbestyrelsen.

 

Administrationen er blevet oplyst om, at medlem af valgbestyrelsen Kristian Hegaard (B) og stedfortræder til valgbestyrelsen Per Frost Henriksen (A) opstiller – i storkredsen - til det kommende folketingsvalg.

 

De kan dermed ikke fortsætte som henholdsvis medlem og stedfortræder og en nyudpegning må finde sted.

 

I henhold til konstitueringsaftalen (mellem A, V, B, C, O, F og Ø) skal B således udpege et nyt medlem og A en ny stedfortræder (for borgmesteren, som er født medlem).

 

Valgbestyrelsen for valg til Europa-Parlamentet berøres ikke af denne sag og forbliver således uændret sammensat.

 

Den oprindelige udpegning på det konstituerende møde var sådan:

 

Medlem

Stedfortræder

Thomas Lykke Pedersen (A) – født medlem

Per Frost Henriksen (A)

Kristian Hegaard (B)

Bettina Bové (B)

Flemming Rømer (O)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Lars Søndergaard (V) – næstformand

Tinne Borch Jacobsen (V)

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folketingsvalgloven.

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

  1. At Byrådet udpeger nyt medlem til valgbestyrelsen efter indstilling fra B og ny stedfortræder til valgbestyrelsen efter indstilling fra A.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-11-2018

Anbefaler administrationens indstilling. Liste A udpeger Louise Menhke (A) og Liste B udpeger Betina Bove (B) og Lars Simonsen (B) som stedfortræder.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 26-11-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget