Nr.173 - Godkendelse af dagsorden

Hans Nissen (A)

Beslutning i Byrådet (18-21) den 26-11-2018

Dagsordenen blev godkendt. Hans Nissen (A) var fraværende, hvorfor Benn Gandløse Vestergaard var indkaldt som stedfortræder.