Nr.97 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsnr.: 18/2924

 

Beslutningstema

99. Godkendelse af dagsordenen - LUKKET

100. Salg af Hammersvej 12 - 26 - Lukket

101. Salg af areal på Kronprinsensvej - Lukket

102. Orientering - Lukket

 

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-05-2018

99. Godkendelse af dagsordenen - LUKKET

Dagsordenen godkendt.

 

100. Salg af Hammersvej 12 - 26 - Lukket

Et flertal bestående af A, B, C, F, I, O og V godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

 

101. Salg af areal på Kronprinsensvej - Lukket

Byrådet sendte sagen tilbage til fornyet behandling i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

102. Orientering - Lukket

Intet at bemærke.