Nr.99 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutningstema

Godkendelse af dagsordenen.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 28-05-2018

Dagsordenen godkendt.