Nr.117 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsnr.: 18/2924

 
Louise Mehnke (A)

Beslutningstema

118. Godkendelse af dagsordenen - Lukket

119. Eventuel salg af matr. nr. 4eg Øverste Torp - Lukket

120. Salg af areal på Kronprinsensvej - Lukket

121.  Orientering - Lukket

Sagsfremstilling og økonomi

118. Godkendelse af dagsordenen - Lukket

119. Eventuel salg af matr. nr. 4eg Øverste Torp - Lukket

120. Salg af areal på Kronprinsensvej - Lukket

121.  Orientering - Lukket

 

Beslutning i Byrådet (18-21) den 18-06-2018

118. Godkendelse af dagsordenen  Lukket

Dagsordenen godkendt.

 

119. Eventuel salg af matr. nr. 4eg Øverste Torp  Lukket

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

 

120. Salg af areal på Kronprinsensvej  Lukket

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

 

121.  Orientering  Lukket

         Intet at bemærke.