Nr.7 - Godkendelse af aftale om fælles hjælpemiddeldepot

Sagsnr.: 15/38338

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Byrådet skal godkende aftale om drift af fælles hjælpemiddeldepot mellem Nordsjællands Brandvæsen og Hørsholm, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Sagsfremstilling og økonomi

Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) har indgået aftale om drift af fælles hjælpemiddeldepot med Hørsholm, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.


Aftalen indebærer, at NSBV skal drive det fælles hjælpemiddeldepot for de tre kommuner og udføre disse driftsopgaver:


  • Udbringning og afhentning af hjælpemidler
  • Planlægning af kørsler
  • Reparation, tilpasning og eftersyn af hjælpemidler
  • Lagerstyring
  • Bestilling af udvalgte hjælpemidler jf. ydelsesbeskrivelserne
  • Rengøring af hjælpemidler

NSBV har den daglige ledelse og er ansvarlig for økonomien til driften af det fælles hjælpemiddeldepot.


De tre kommuner stiller et samlet driftsbudget til rådighed for NSBV, som skal dække udgifter til driften af det fælles hjælpemiddeldepot, herunder biler, personale, lokaleomkostninger, el, vand, varme, værktøj m.m.


NSBV skal overholde de generelle regler for bevillingsstyring og budgetopfølgning. Det betyder, at NSBV skal overholde det samlede driftsbudget og at mer- eller mindreforbrug mellem regnskabssårene overføres.


Driftsbudgettet sammenholdes årligt med udviklingen i aktivitetsdata, herunder antal kørsler, registrerede hjælpemidler på arter m.v. og der er et fælles ansvar for håndtering og imødegåelse af afvigelser.


Da Lyngby-Taarbæk Kommune ikke er en del af ejerkredsen i NSBV skal samarbejdsaftalen om fælles hjælpemiddeldepot – jf. § 3, stk. 3 i samordningsaftalen for NSBV – optages som allonge til samordningsaftalen. Dette forudsætter godkendelse i alle NBSV´s ejerkommuner.


Efter godkendelse sendes aftale og allonge til Ankestyrelsen, det kommunale tilsyn.


Samarbejdsaftalen om fælles hjælpemiddeldepot er godkendt i Hørsholm, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner i oktobermøderne 2017.


Den fælles beredskabskommission for NSBV godkendte aftalen ved sit møde den 14. december 2017 og indstiller aftalen til godkendelse i Fredensborg og Allerød kommuner.


Der behandles således identiske sager i Allerød og Fredensborg kommuner.


Aftale om fælles hjælpemiddeldepot og sagsfremstilling fra beredskabskommissionen er bilagt.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssig betydning.

Retsgrundlag

Samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At aftale om fælles hjælpemiddeldepot godkendes og optages som allonge til samordningsaftalen for NSBV.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-01-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.