Nr.4 - Valg af medlemmer til Handicaprådet fra handicaporganisationerne

Sagsnr.: 18/1684

 
Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Byrådet skal udpege medlemmer til Handicaprådet fra Danske Handicaporganisationer i Fredensborg efter indstilling fra disse.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til reglerne om sammensætning af Handicaprådet skal Byrådet udpege medlemmerne fra Danske Handicaporganisationer i Fredensborg efter indstilling fra disse.


Danske Handicaporganisationer i Fredensborg indstiller følgende medlemmer og stedfortrædere:


Jens Andersen (medlem)               Lars Sandt (stedfortræder)

Lilly Christensen (medlem)             Lis Sørensen (stedfortræder)

Kim Wentzel Oxenlund (medlem)    Susanne Larsen (stedfortræder)

Inga Lind-Madsen (medlem)           Arne Jappe Petersen (stedfortræder)

Inge Zeisner (medlem)                 Annette Bebe Larsen (stedfortræder)

Dorthe Nielsen (medlem)               Birthe Svensson (stedfortræder)

Lis Kofoed (medlem)                    Leif Rostgaard-Sørensen (stedfortræder)

Bevilling

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 37 a, stk. 3.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Byrådet foretager udpegning efter Danske Handicaporganisationers indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018


Anbefaler administrationens indstilling med virkning fra torsdag den 25.1.2018.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-01-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.